Resmi Gazete’de bugün (13 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/37)

–– Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/38)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2020/34550 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2019/10308 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2020/23443 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2024 Tarihli ve 2020/5971 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2019/41969 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2020/26381 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/2/2024 Tarihli ve 2020/25710 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2021/16746 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/10, K: 2024/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir